För mäklare

Här hittar du som mäklare de vanligaste frågorna vid en försäljning av bostad i BRF Ranegården.

Har ni några kommande avgiftsförändringar?

Avgiftsförändringar kan bli aktuella. Ranegården följer en gedigen underhållsplan som till stor del utgör grunden i föreningens ekonomi. Vänligen kontakta styrelsen om ni har fler frågor om föreningens ekonomi alternativt ladda ned senaste årsredovisningen.

Har ni några kommande renoveringar närmsta året?

Föreningens underhållsplan ligger till grund för att planera de renoveringar som fastigheten behöver. Styrelsen värnar om att behålla fastighetens kulturhistoriska värde och därför kommer alla framtida renoveringar att göras omsorgsfullt. Kontakta styrelsen för att få mer information om vilka renoveringar och andra investeringar som föreningen står inför.

Antal bostadsrättslägenheter och -lokaler

29 bostadsrättslägenheter och 1 bostadsrättslokal.

Vilka renoveringar har föreningen utfört?

Läs om utförda renoveringa på sidan Om Ranegården.

Accepteras juridisk person?

Nej.

Accepteras delat ägarskap?

Ja, den boende medlemmen måste äga minst 10 % av bostaden.

Accepteras andrahandsuthyrning?

Styrelsen kan bevilja andrahandsuthyrning med 1 år i taget vid godtagbar ansökan från medlem i föreningen. Föreningen tar i enlighet med bostadsrättslagen ut en avgift vid upplåtelse i andra hand.

Vad ingår i månadsavgiften?

Värme, vatten och digitalt grundutbud av TV. En obligatorisk avgift för fiber via Tele2 tillkommer.

Finns lägenhetsförråd?

Till varje bostadsrätt tillhör ett källar- och ett vindsförråd.

Vilken uppvärmning har fastigheten?

Fjärrvärme.

Vilka övriga utrymmen finns i föreningen?

Tvättstuga, mangel- och strykrum och hobbyverkstad. Det finns outnyttjade källarutrymmen.

Finns några särskilda rutiner vid överlåtelse?

Köpare och säljare ansvarar för nyckelhantering. Ansökan om medlemskap i föreningen skall inkomma till och beviljas av styrelsen vid köp.

Äger föreningen marken?

Ja.

Har föreningen gemensamt bostadsrättstillägg för medlemmar?

Ja, föreningen har ett gemensamt bostadsrättstillägg för medlemmar. Medlemmen bör dock teckna de försäkringar som krävs för att skydda den inre bostaden.